Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η πολυαναμενόμενη απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για τις Ομάδες Παραγωγών.

Η σπουδαιότητα του αγροτικού τομέα στην ελληνική αλλά και περιφερειακή οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας είναι αδιαμφισβήτητη. Ιδιαίτερα σήμερα, στις συνθήκες οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα αποτελεί προτεραιότητα για την τόνωση της οικονομίας και ιδιαίτερα για την ενίσχυση της απασχόλησης, μιας και οι συνθήκες στη διεθνή αγορά αγροτικών προϊόντων και τροφίμων είναι ευνοϊκότερες από ποτέ.

Όμως, οι παραγωγοί στην Ελλάδα σήμερα αντιμετωπίζουν μία σειρά σημαντικών προβλημάτων – μειονεκτημάτων. Όπως το μικρό μέγεθος των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, η έλλειψη δυνατότητας πραγματοποίησης μεγάλων επενδύσεων (μονάδες επεξεργασίας, ψυγεία, διαλογητήρια, κτλ), η μη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και η πραγματοποίηση εξαγωγών, το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, οι μειούμενες τιμές για τα παραγόμενα προϊόντα τους και πολλά άλλα που έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη ανταγωνιστικότητας αλλά και την αδυναμία εκμετάλλευσης των σημαντικών ευκαιριών που εμφανίζονται σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Ένα βασικό εργαλείο που διαθέτουν οι παραγωγοί για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους είναι η δημιουργία Ομάδων Παραγωγών.

Ως Ομάδες Παραγωγών αναγνωρίζονται οι συνενώσεις των παραγωγών σε ομάδες για να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος συλλογικών επενδύσεων έχοντας αυξημένες επιδοτήσεις στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης, του Αναπτυξιακού Νόμου κτλ.

Με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΑΑΤ όπου περιγράφονται τα κριτήρια και η διαδικασία δημιουργίας νέων Ομάδων Παραγωγών σε όλους τους παραγωγικούς τομείς του αγροκτηνοτροφικού τομέα στην Ελλάδα, ανοίγει ο δρόμος ταυτόχρονα και για δύο πολύ σημαντικά προγράμματα που αποτελούν ευκαιρίες για τους αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας:

Α) Το πρόγραμμα ενίσχυσης για τη σύσταση Ομάδων Παραγωγών από αγρότες με την επιχορήγηση στις νέες Ομάδες ποσού στήριξης που αποτελεί ποσοστό της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας της παραγωγής τους (έως 100.000 Ευρώ ανά έτος για 5 έτη) στα πλαίσια του Μέτρου 9.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Β) Το πρόγραμμα επιδότησης για την υλοποίηση επενδύσεων (Σχέδια Βελτίωσης -Μέτρο 4.1) όπου οι παραγωγοί που θα συστήσουν Ομάδες Παραγωγών θα διαθέτουν αυξημένη επιδότηση κατά 20% σε σχέση με τους μεμονωμένους παραγωγούς.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, καθορίζεται ότι για την αναγνώριση Ομάδων Παραγωγών απαιτούνται:

  • Στον κλάδο της ζωικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά πρόσωπα μέλη-παραγωγοί
  • Στον κλάδο της φυτικής παραγωγής δέκα (10) φυσικά πρόσωπα μέλη-παραγωγοί
  • Ίδρυση νομικής οντότητας του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου από μεμονωμένους παραγωγούς
  • Επιχειρηματικό Σχέδιο πενταετούς διάρκειας
  • Αναλυτική κατάσταση των μελών
  • Καταστατικό λειτουργίας υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη
  • Φάκελος αίτησης αναγνώρισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Πληροφορίες και τεχνική στήριξη για τη δημιουργία Ομάδων Παραγωγών και τα προγράμματα ενίσχυσης τους στα πλαίσια του ΠΑΑ 2014-2020:

Δρ. Δημήτρης Νάτος

Γεωπόνος – Μελετητής / Αγροτικός Σύμβουλος

Διδάκτορας Αγροτικής Οικονομίας, Γεωπονική Σχολή ΑΠΘ

Πτολεμαίων 3, Καστοριά

Τηλ: 2467025043/6972705625

natos.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here