Υπογραφή Σύμβασης, από τον Περιφερειάρχη Γιώργο Κασαπίδη, προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ, για την εκτέλεση του έργου: «Εκσυγχρονισμός & επ΄ έκταση αρδευτικών δικτύων Κορησού και Λιθιάς».

Την σύμβαση, που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών,  με τίτλο: << Εκσυγχρονισμός & επ΄ έκταση αρδευτικών δικτύων Κορησού και Λιθιάς>> προϋπολογισμού  2.200.000,00 ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης και ο Ανάδοχος του έργου Τζαφέρης Διονύσιος, την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δέσποινας Κοζατσάνη, του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Θωμά Μάνου, της Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Καλιόπης Τσιάγγου-Κυριακίδου και του Δ/ντη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Καστοριάς Στέλιο Κοτσάκο.

Η εν λόγω πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των συλλογικών αρδευτικών δικτύων των αγροκτημάτων Κορησού και Λιθιάς στην Π.Ε. Καστοριάς. Ο εκσυγχρονισμός των αρδευτικών δικτύων αναφέρεται ιδιαίτερα στην διαχείριση του αρδευτικού νερού με λήψη μέτρων εξοικονόμησης στο πλαίσιο των αρχών της γεωργίας μειωμένων εισροών – γεωργίας ακριβείας.

Η επέκταση του αρδευτικού δικτύου είναι εφικτή εξαιτίας της εξοικονόμησης αρδευτικού νερού, στα πλαίσια του σεβασμού στη χρήση των φυσικών πόρων.

Το έργο αφορά  εργασίες βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου Κορησού – Λιθιάς του νομού Καστοριάς, συνολικής έκτασης  6840 στρεμμάτων (5690 υφιστάμενα και 1150 προς επέκταση).

Το σύνολο των προς κατασκευή έργων συνοψίζεται ως εξής:

  1. Επέκταση του αρδευτικού δικτύου Κορησού κατά 715 στρ.
  2. Επέκταση του αρδευτικού δικτύου Λιθιάς κατά 435 στρ.
  3. Αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού δεκαεννέα (19)

          υφιστάμενων γεωτρήσεων.

  1. Αποκατάσταση διαρροών των δεξαμενών κεφαλής των δικτύων.
  2. Εγκατάσταση «ηλεκτρονικών» υδροληψιών.
  3. Εγκατάσταση τηλεελέγχου γεωτρήσεων και υδροληψιών.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ΠΔΜ-Π.Ε. Καστοριάς, έχει εντάξει και χρηματοδοτήσει επίσης, το έργο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΟΡΗΣΟΥ – ΛΙΘΙΑΣ », με προϋπολογισμό 190.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), που αφορά υποέργο του εν λόγω έργου, το οποίο είναι σε διαδικασία Δημοπράτησης.

 Η Περιφερειακή Αρχή με έργα και πράξεις επενδύει στον πρωτογενή τομέα, στηρίζει ενεργά  τον τόπο, την παραγωγή, τις θέσεις εργασίας, την ζωή στην ύπαιθρο και το αγροτικό εισόδημα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here