Ιδιαίτερη επιμέλεια απαιτεί η έκδοση δικαιολογητικών και η κατάρτιση φακέλου υποψηφιότητας για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό των Ειδικών Φρουρών.

Τα τρία σημεία – κλειδιά που πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή των ενδιαφερομένων, όπως τα επισημαίνουν σύμβουλοι του γραφείου weconsult, είναι τα εξής:

 • Υπεύθυνη δήλωση: Απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνεται στο φάκελο. Στην υπεύθυνη δήλωση οι υποψήφιοι αναγράφουν ότι διαθέτουν όλα τα προσόντα και ότι έχουν υπηρετήσει κατά το παρελθόν τη θητεία τους στις Ειδικές Δυνάμεις ή αλλού (Προεδρική Φρουρά, ΕΠΥ κλπ)
 • Πιστοποιητικό τύπου Α: Το λαμβάνουν οι υπόψηφιοι από τα Στρατολογικά Γραφεία ή από τα ΚΕΠ. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια που έχει υπηρετήσει ο υποψήφιος και ως τι, αναλυτικά
 • Στρατονομία: Για όσους υπηρετούν τώρα στις Ειδικές Δυνάμεις πρέπει να λάβουν αντίγραφο ΑΦΜ από τη Στρατονομία. Υποβάλλουν αίτηση ως πολίτες και σε περίπτωση διορισμού σε θέση Ειδικού Φρουρού παραιτούνται από το Στρατό

Τι συμβαίνει όταν κανείς υπηρετεί στο Στρατό ΤΩΡΑ

Προσοχή: Εκτός από το αντίγραφο ΑΦΜ που πρέπει να πάρει ο υποψήφιος από τη Στρατονομία, θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώσει ότι δεν υπηρετεί στο Στρατό, παρότι υπηρετεί.

Έτσι θα του δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως πολίτης. Αυτό ισχύει για όλους τους εν ενεργεία υπηρετούντες (ΕΠΥ, ΟΒΑ, ΕΠ.ΟΠ., Προεδρική Φρουρά, έφεδροι αξιωματικοί, Ειδικές Δυνάμεις).

Άμεσα η έκδοση της προκήρυξης

 • Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών
 • Ο διαγωνισμός θα εμπεριέχει όλα τα δεδομένα που αφορούν σε αριθμό θέσεων, προθεσμίες, διευθύνσεις υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι υποβάλουν κατά περίπτωση -για να τεκμηριώσουν ιδιότητες των πρόσθετων προσόντων- τα εξής:

 • Φωτοαντίγραφο πτυχίου δημοσίου ΙΕΚ ειδικότητας “Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών”
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, για τους υποψήφιους που υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξιωματικοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) ή ως επαγγελματίες οπλίτες στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού
 • Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ή πτυχίου αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (Β2)
 • Φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης άδειας οδήγησης
 • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε ποινική δίκη για τα αναφερόμενα αδικήματα

Αιτήσεις τώρα

Το workenter σας προτείνει ανεπιφύλακτα το γραφείο και την υπηρεσία weconsult για την σωστή συμπλήρωση της αίτησης και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομιστούν στον φάκελο των υποψηφίων.

Το γραφείο θα σας καθοδηγήσει με ακρίβεια για την συγκέντρωση των αποδεικτικών που τεκμηριώνουν τα προσόντα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:

211 – 95 55 050

(Προσοχή: ώρες επικοινωνίας, από Δευτέρα έως Παρασκευή, αποκλειστικά 09:30 – 16:30).

aftodioikisi.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here