Οι Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας [Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομί??ς «Δ.Α.ΣΤΑ.», Γραφείο Διασύνδεσης (Γ.Δ.), Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) και η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟ.Κ.Ε.)], υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)] και από εθνικούς πόρους.

Ο κύριος στόχος των Δομών ήταν η σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τη συνεχώς εξελισσόμενη αγορά εργασίας, ενώ οι επιμέρους στόχοι που έθεσαν οι Δομές ήταν:

Η βελτιστοποίηση του συντονισμού και της διαχείρισης των τριών συνεργαζόμενων πράξεων,

Η μεγιστοποίηση των συνεργειών και η αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας,

Η διεύρυνση και ενίσχυση της δικτύωσης με άλλα ιδρύματα, την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης,

Η δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και άλλων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, οργανισμών και επιχειρήσεων, ώστε να διευκολύνεται η συνεργασία αυτών των φορέων,

Η ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,

Η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών, τελειοφοίτων και αποφοίτων από το χώρο της εκπαίδευσης στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών

Η βελτιστοποίηση της ενημέρωσης των φοιτητών/χρηστών για τις δραστηριότητες της Δ.Α.ΣΤΑ. και των συνεργαζόμενων επιμέρους πράξεων.

Η διευκόλυνση των φοιτητών, τελειόφοιτων και αποφοίτων στην εύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης και εργασίας.

Η εκπλήρωση ή όχι των στόχων που έθεσαν οι Δομές, καθώς και άλλα θέματα που αντιμετώπισαν οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των Δομών, θα είναι το θέμα της Απολογιστικής Ημερίδας που διοργανώνουν οι Δομές του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 11:00 πμ στο Αμφιθέατρο «Σπύρος Αρσένης». Ακολουθεί το Πρόγραμμα της ημερίδας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here