Τη στέρηση χιλιάδων επιδομάτων τέκνων από χιλιάδες οικογένειες και τη σημαντική μείωση στα ποσά των επιδομάτων τέκνων που δικαιούνται χιλιάδες άλλες οικογένειες προκαλεί η διάταξη του άρθρου 65 του νόμου 4170/2013

με την οποία προβλέπεται ότι στο συνολικό ποσό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος συμπεριλαμβάνονται όχι μόνο τα φορολογούμενα με βάση τις ισχύουσες κλίμακες ετήσια εισοδήματα αλλά και τα φοροαπαλλασσόμενα και τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα της οικογένειας από οποιαδήποτε πηγή.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής έχει ως συνέπεια, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» να λαμβάνονται υπόψη στο συνολικό όριο οικογενειακού επιδόματος και τα ακόλουθα ποσά:

– Το επίδομα ανεργίας και οι αποζημιώσεις απολύσεων.

– Το ΕΚΑΣ.

– Τα επιδόματα μειονεκτικών και ορεινών περιοχών.

– Το φοιτητικό επίδομα.

– Τα ποσά των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής.

– Το εξωιδρυματικό επίδομα και το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη τυφλών και προσώπων με απόλυτη αναπηρία.

– Τα ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας.

– Οι τόκοι από καταθέσεις, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Δημοσίου.

– Οι τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.

– Οι συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή.

– Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

– Τα μερίσματα ναυτιλιακών εταιρειών.

– Οι τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή.

– Οι αμοιβές και οι μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας.

– Η ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου.

– Τα μερίσματα ανώνυμων εταιρειών.

– Τα κέρδη που διανέμουν οι ΕΠΕ και οι συνετερισμοί, κ.λπ.

– Τα μερίσματα από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ΕΠΕ, κ.λπ.

– Τα κέρδη από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία ΔΕΗ ή άλλο προμηθευτή.

– Τα έσοδα από πράξεις REPOS.

Παραδείγματα

Μια οικογένεια με 3 παιδιά, της οποίας ο πατέρας έλαβε πέρυσι αποζημίωση απόλυσης 5.000 ευρώ και απέκτησε, κατά τα λοιπά, συνολικό εισόδημα 29.000 ευρώ, θα εδικαιούτο φέτος -με βάση το εισόδημα των 29.000 ευρώ- ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων 40 ευρώ το μήνα, ήτοι 480 ευρώ το χρόνο, και άλλα 1.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε παιδί) το χρόνο ως ειδικό επίδομα για πολυτέκνους. Με τη διάταξη του άρθρου 65 του νόμου 4170/2013 το εισόδημα που ελέφθη υπόψη, τελικά για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων δεν ήταν το φορολογούμενο βάσει κλίμακας ποσό των 29.000 ευρώ αλλά το ποσό των 34.000 ευρώ (29.000 + 5.000 ευρώ). Το αποτέλεσμα ήταν η εν λόγω οικογένεια να υπερβεί το όριο των 33.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για την χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων στις οικογένειες με 3 παιδιά και να χάσει το επίδομα αυτό, που ανέρχεται σε 480 ευρώ το χρόνο. Η οικογένεια αυτή δικαιούται πλέον μόνο το ετήσιο πολυτεκνικό επίδομα των 1.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

Μια οικογένεια με 5 παιδιά, της οποίας ο πατέρας έλαβε πέρυσι αποζημίωση απόλυσης 10.000 ευρώ και απέκτησε, κατά τα λοιπά, συνολικό εισόδημα (φορολογούμενο βάσει κλίμακας) 39.000 ευρώ, εδικαιούτο κανονικά φέτος ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων 67 ευρώ το μήνα, ήτοι 804 ευρώ το χρόνο και άλλες 2.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε παιδί) το χρόνο ως ειδικό επίδομα για πολυτέκνους. Με βάση της διάταξη του άρθρου 65 του νόμου 4170/2013 το εισόδημα που ελήφθη τελικά για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων δεν ήταν το φορολογούμενο βάσει κλίμακας ποσό των 38.000 ευρώ αλλά το ποσό των 48.000 ευρώ (38.000 ευρώ + 10.000 ευρώ). Το αποτέλεσμα ήταν η εν λόγω οικογένεια να υπερβεί το εισοδηματικό όριο των 39.000 ευρώ, το οποίο ισχύει για τη χορήγηση των επιδομάτων στήριξης τέκνων στις οικογένειες με πέντε παιδιά και να χάσει το επίδομα αυτό που ανέρχεται σε 804 ευρώ το χρόνο. Η οικογένεια αυτή δικαιούται πλέον μόνο το ετήσιο πολυτεκνικό επίδομα των 2.500 ευρώ (500 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο).

Πηγή: www.cnn.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here