Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης στην περιοχή παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε νέα Πρόσκληση, συνολικού προϋπολογισμού 4.600.000 €, που αφορά στην χρηματοδότηση έργων ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης στην περιοχή παρέμβασης της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας, με δικαιούχους τις Εφορείες Αρχαιοτήτων Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου (πρώην 6η ΕΝΜ) και το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του.
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν έργα σχετικά με:

Αποκατάσταση / συντήρηση / ανάδειξη μνημείων ώστε να είναι επισκέψιμα – λειτουργικά – εκθέσιμα.
Διαμόρφωση διαδρόμων για τη διευκόλυνση της ροής των επισκεπτών, εκδοτήρια / φυλάκια εισόδου, έργα προσβασιμότητας ΑμΕΑ, σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και κέντρα πληροφόρησης
Δημιουργία – διαμόρφωση αιθουσών προβολής εκθεμάτων.
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης επισκεπτών, εγκαταστάσεις υγιεινής, μονοπάτια / διαδρομές (εντός προορισμών).
Σήμανση και παραγωγή υλικού ερμηνείας – προβολής.

Η δράση «Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης», σύμφωνα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στην ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικής ικανότητας σε τουριστικούς πόρους και υποδομές που παραμένουν, είτε ημιτελείς, είτε μη προσβάσιμοι από το κοινό. Για το λόγο αυτό, κύριο αντικείμενο της Πρόσκλησης αποτελεί η ολοκλήρωση και κεφαλαιοποίηση των επενδύσεων, κυρίως στον τομέα του Πολιτισμού, που έχουν γίνει κατά τις προηγούμενες περιόδους στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αξιοποίησης των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας. Υπό την έννοια αυτή προτεραιότητα δίδεται στην ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων, έναντι της επέκτασης σε νέες περιοχές ιστορικού – αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη έργων στη δράση είναι τα έργα κατά την ολοκλήρωσή τους να είναι επισκέψιμα από τους κατοίκους και επισκέπτες της ΠΔΜ. Η περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αξιοποίησης των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει τις ευρύτερες περιοχές των λιμνών Πρεσπών, των λιμνών Αμυνταίου (Βεγορίτιδα, Πετρών, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα), της λίμνης Καστοριάς και του Αλιάκμονα (Ιλαρίωνα και Πολυφύτου).

Τα έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταμείου (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 6 – “Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς” του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες υποβολής των προτάσεων θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΜ: www.pepdym.gr
Το σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ στην ενότητα της 5ης Προγραμματικής Περιόδου (Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση – ΟΧΕ).
Για περισσότερες πληροφορίες για τις Προσκλήσεις, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διαδρομή www.pepdym.gr.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here