Καταιγίδα κατασχέσεων έρχεται και για χρέη των πολιτών σε ΔΕΚΟ  (π.χ. ΔΕΗ) , τράπεζες  και σε οργανισμούς ΟΤΑ  το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ καθιερώνεται  «μεγάλος αδελφός» με δυνατότητα πρόσβασής τους  στα απόρρητα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίσθηκε πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία των συστημάτων TAXIS και ΤΑΧΙSnet, στα οποία είναι καταχωρημένα απόρρητα φορολογικά δεδομένα για τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα της χώρας, όπως ο ΑΦΜ και η διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης, τα οποία τίθενται, μεταξύ άλλων, στη διάθεση της εταιρίας διαχείρισης δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ η οποία έχει ως αποστολή να τηρεί πλήρη αρχεία δεδομένων για όλους τους συναλλασσόμενους με τις τράπεζες.

Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα τις διευκολύνει στις περιπτώσεις των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών, όπως στην επίσπευση των διαδικασιών διενέργειας κατασχέσεων και πλειστηριασμών. Μετά όμως και  τις τελευταίες εξελίξεις με τράπεζες στο χρηματιστήριο και την πίεση που δέχονται για τη μείωση των «κόκκινων δανείων», δεν είναι λίγοι όσοι φοβούνται ότι υπάρξει «κυνήγι» επί «δικαίων και αδίκων» δανειοληπτών.

Η  ίδια ανησυχία υπάρχει σχετικά και με τη ΔΕΗ μετά τις πιέσεις που επίσης δέχεται η μετοχή της στο Χρηματιστήριο, καθώς θα έχει τη δυνατότητα όπως και οι υπόλοιπες ΔΕΚΟ να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της ΑΑΔΕ για τα πραγματικά στοιχεία κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης των πελατών τους και τον εντοπισμό τους σε περιπτώσεις μη εμπρόθεσμης πληρωμής των λογαριασμών.

Στην τροπολογία αναφέρεται συγκεκριμένα:

«Οι υπάλληλοι της Φορολογικής Διοίκησης δύνανται να αποκαλύπτουν απόρρητα στοιχεία και απόρρητες πληροφορίες για τους φορολογούμενους και στα εξής νομικά πρόσωπα:

-Σε διατραπεζικές εταιρείες (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ΔΙΑΣ Α.Ε. κ.λπ.) που διαχειρίζονται αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς χάριν των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, για το σκοπό ενημέρωσης των αρχείων δεδομένων που τηρούν. Για την ενημέρωση των αρχείων δεδομένων της παρούσας περίπτωσης χορηγούνται αποκλειστικά τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες φορολογουμένων:

α) Ως προς τα φυσικά πρόσωπα, ο ΑΦΜ, η αρμόδια ΔΟΥ, το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και το επώνυμο πατέρα, το όνομα και το επώνυμο μητέρας και ο ταχυδρομικός κώδικας.

β) Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ο ΑΦΜ, η αρμόδια ΔΟΥ, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και η έδρα.

-Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις ΟΤΑ και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, στοιχεία και πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων, κατόπιν υποβολής πλήρως αιτιολογημένου αιτήματος εφόσον κρίνεται αναγκαίο από τη Φορολογική Διοίκηση για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Ως στοιχεία και πληροφορίες μητρώου για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης νοούνται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που τηρούνται στο Υποσύστημα Μητρώου Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here