Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: Πολλές αιτήσεις, όμως λίγοι εκείνοι που έχουν υπαχθεί και ρύθμισαν τα χρέη τους – Αναγκαία η τροποποίηση και η παράταση διαρκείας του.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν, τον προηγούμενο μήνα, από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) τα στατιστικά στοιχεία για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των αγροτών.

Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στα ΜΜΕ και που αφορούν στις 57 εβδομάδες λειτουργίας του εξωδικαστικού (3/8/2017 – 07/09/2018), τις 31 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών ελευθέρων επαγγελματιών (5/2/2018–07/09/2018) και τις 10 εβδομάδες για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών (27/6/2018-07/09/2018):

Επιχειρήσεις:

 • 35.405 εκκίνησαν τη διαδικασία
 • 7.379 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 1.487 αιτήσεις υποβλήθηκαν: 468 σε διμερή διαπραγμάτευση και 1019 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές
 • 629 βεβαίωση πληρότητας και 380 έναρξη διαπραγμάτευσης με
  πολλαπλούς πιστωτές
 • 70 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και ρύθμισαν τα χρέη τους

Ελεύθεροι επαγγελματίες:

 • 15.890 εκκίνησαν τη διαδικασία
 • 9.486 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 1.972 αιτήσεις υποβλήθηκαν
 • 163 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ και 155 προς ΚΕΑΟ και ρύθμισαν τα χρέη τους (στα νούμερα αυτά συμπεριλαμβάνονται, αιτήσεις που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και με τους δύο πιστω-τές)

Αγρότες:

•778 εκκίνησαν τη διαδικασία

 • 556 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα
 • 65 αιτήσεις υποβλήθηκαν
 • 4 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς ΑΑΔΕ και 3 προς ΚΕΑΟ και ρύθμισαν τα χρέη τους (στα νούμερα αυτά συμπεριλαμβάνονται αιτήσεις, που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και με τους δύο πιστωτές)

Από τα ανωτέρω δεδομένα προκύπτει, ότι πολύ λίγοι ήταν εκείνοι, που κατάφεραν μέχρι στιγμής να ρυθμίσουν τα χρέη τους με βάση τον εξωδικαστικό μηχανισμό, και όσοι απέτυχαν, θα πρέπει πλέον να διαπραγματευτούν με τον κάθε πιστωτή τους (τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία κλπ) ξεχωριστά.

Κυριότερη αιτία της αποτυχίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών είναι η άρνηση των τραπεζών να συμμετέχουν στη διαδικασία, αλλά και όταν ακόμη δεχθούν να συμμετέχουν, στην πορεία, αρνούνται το προτεινόμενο από τον οφειλέτη σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του, κρίνοντας αυτόν μη βιώσιμο, με συνέπεια την αποτυχία της διαδικασίας.

Επιπλέον, ένας ακόμη παράγοντας που δυσχεραίνει την όλη διαδικασία είναι το πλήθος των απαιτούμενων εγγράφων, που πρέπει να προσκομίσει ο οφειλέτης. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι ακόμη και για τη ρύθμιση των 120 δόσεων στην ΑΑΔΕ απαιτούνται δεκάδες έγγραφα (μεταξύ των οποίων ποινικό μητρώο, έντυπα υπολογισμού αξίας Α ΓΗΣ, πιστοποιητικά βαρών κλπ), τα οποία πολλές φορές αργούν να εκδοθούν λόγω της αυξημένης ζήτησης (όπως η βεβαίωση από το Γενικό αρχείο αιτήσεων του Ν. 3869/2010 του Ειρηνοδικείου Αθηνών), όταν η παλαιότερη ρύθμιση των 120 δόσεων ήταν εξαιρετικά απλοποιημένη.

Από τα αρνητικά σημεία, που έχουν παρατηρηθεί στην πράξη, είναι οι συνεχείς παρατάσεις της διαδικασίας με αιτήματα εκ μέρους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ (ΑΑΔΕ και ΚΕΑΟ αντίστοιχα) λόγω αδυναμίας τους, ελλείψει εγκυκλίου, να εκτιμήσουν τη βιωσιμότητα του οφειλέτη μη τηρώντας τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες του νόμου. Έτσι υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις από τον Ιανουάριο του 2018, που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο Προτάσεων –Αντιπροτάσεων (αρχικό στάδιο).

Επίσης τρωτό σημείο είναι η απόρριψη αιτήσεων εκ μέρους των δανειστών χωρίς να αποτυπώνεται οποιαδήποτε αιτιολογία, ώστε να γνωρίζει ο οφειλέτης τον λόγο απόρριψης του και μη υπαγωγής του στις ρυθμίσεις του νόμου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην δύναται να ελεγχθεί η ουσιαστική ή μη εκτίμηση της κατάστασης του οφειλέτη από τους δανειστές του.

Ο Ν.4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό έχει την δυνατότητα να δώσει ανάσα σε εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες, πρέπει όμως, λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά, που δόθηκαν στην δημοσιότητα, να επανεκτιμηθεί ο τρόπος λειτουργίας και το πώς θα βελτιωθεί και θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των απλών πολιτών στην διαδικασία.

Πρέπει να τονιστεί ότι περιλαμβάνονται στο νόμο και οι γεννημένες/βεβαιωμένες οφειλές μέχρι τις 31.12.2017 δυνάμει των άρθρ. 45, 46 και 55 παρ. 4, εδάφ. β’ του ν.4549/2018 (ΦΕΚ Α 105/14.06.2018) και να ενημερώσουμε το κοινό, ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία προς τούτο από 10.09.2018 και μπορούν και οι εκκρεμείς αιτήσεις να συμπεριλάβουν τις οφειλές αυτές τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία.

Είναι αναγκαίες : α) η παράταση ισχύος του νόμου για ένα ακόμα έτος, ήτοι και για όλο το έτος 2019 καθώς πολλοί δεν θα προλάβουν να υποβάλουν αίτηση β) η τροποποίηση των διατάξεων του ανωτέρω νόμου γ) η δυνατότητα να επαναλάβουν τη διαδικασία επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες που δεν κατάφεραν να ενταχθούν και δ) η υποχρεωτική συμμετοχή των τραπεζών.

Τηλ : 2461042282, ώρες λειτουργίας Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, 09:30 – 12:30 και

Πέμπτη : 18:00 – 20:00

Για το ΚΕ.Π.ΚΑ. Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Στ. Ιωαννίδης

Η Γενική Γραμματέας

Παρασκευή Αν. Κτενίδο

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here