Δελτίο Τύπου του ΕΦΕΠΑΕ για τη λήξη των υποβολών στη δράση « Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Kαταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικών υποβολών στη Δράση «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)»

Αξιότιμοι κύριοι/ες,

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την από 07/12/22 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (048KE), ΕΣΠΑ 2014 – 2020 η καταληκτική ημερομηνία των ηλεκτρονικών υποβολών ορίστηκε η Παρασκευή 20.01.2023 και ώρα 15:00.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Παρακαλούμε όπως δείτε αναλυτικά τις αλλαγές και την εξειδίκευσή τους στην τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόκλησης πατώντας εδώ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here