Συμπληρωματικές διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ που αναφέρονται στις προϋποθέσεις υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς και στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ παρέχει η ΑΑΔΕ με εγκύκλιο που απέστειλε πρόσφατα σε όλες τις Εφορίες της χώρας.

Με την εγκύκλιο διευκρινίζονται τα εξής για ορισμένες περιπτώσεις αγροτών:

1. Κάτοχοι αδειών στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου: Σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των 5.000 ευρώ εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και δικαιούνται επιστροφή του φόρου από το Δημόσιο.

Οι αγρότες κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου παραγωγού οι οποίοι πραγματοποιούν αποκλειστικά και μόνο πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής υπάγονται εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις στο ειδικό καθεστώς αγροτών του κώδικα ΦΠΑ.

Αντίθετα όλοι οι άλλοι κάτοχοι άδειας άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου που δεν πωλούν αγροτικά προϊόντα εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

2. Δυνατότητα υπαγωγής των αγροτών που εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς από 1ης/1/2017 λόγω άσκησης από μέρους τους άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρούνται λογιστικά βιβλία στο καθεστώς των «μικρών επιχειρήσεων»:

Από 1ης/1/2017 προβλέπεται η υποχρεωτική ένταξη των αγροτών στο κανονικό καθεστώς λόγω άσκησης από μέρους τους άλλης δραστηριότητας για την οποία τηρούνται βιβλία. Οι εν λόγω αγρότες μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο καθεστώς των «μικρών επιχειρήσεων» υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων τους από παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους, παροχές αγροτικών υπηρεσιών και από άλλη δραστηριότητα δεν υπερέβη τις 10.000 ευρώ.

3. Διατήρηση του κατ’ αποκοπή καθεστώτος του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ και ταυτόχρονη υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική δραστηριότητα: Οι επαγγελματίες του κατ’ αποκοπή καθεστώτος του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ εφόσον ασκούν και αγροτική δραστηριότητα υπάγονται παράλληλα για την αγροτική τους δραστηριότητα στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την δραστηριότητά τους ως αλιέων στο ειδικό καθεστώς κατ΄αποκοπή καταβολής ΦΠΑ.

Ελεύθερος Τύπος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here