Το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας επισημαίνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη μετεγκατάσταση των Αναργύρων και της Ακρινής:

Έως σήμερα υπάρχουν σε ισχύ δύο νόμοι που αφορούν τις παραπάνω μετεγκαταστάσεις:

 1. Ο Ν. 3937/2011, άρθρο 28, όπου συνοπτικά:
 • Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά για μετεγκατάσταση των οικισμών Αναργύρων και Ακρινής και τεκμηριώνεται η δημόσια ωφέλεια με την υφιστάμενη νομοθεσία περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με όχι πάνω από 10 έτη η ολοκλήρωση τους.
 • Προβλέφθηκε η αναγκαιότητα υποβολής από τη ΔΕΗ, σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στα αρμόδια Υπουργεία. Πράγματι η ΔΕΗ συνέστησε Επιτροπή στην οποία, μετά από κλήση της ΔΕΗ, συμμετείχαν 3 μέλη από το Δήμο Κοζάνης και 1 από τους Ανάργυρους καθώς και η ΑΝΚΟ ΑΕ, η οποία ζητήθηκε εκ μέρους του Δήμου Κοζάνης. Η ΔΕΗ υπέβαλε το σχέδιο Π.Δ., όπως το επεξεργάστηκε η Επιτροπή, στο αρμόδιο υπουργείο το 2014 μετά από πολύμηνη εργασία.
 • Ορίζεται το «Ποιος πληρώνει». 50% η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και 50% το ελληνικό δημόσιο. Δίνεται η δυνατότητα στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης να μπορεί να χρηματοδοτεί κυρίως τις αναγκαίες μελέτες ωρίμανσης των υπό μετεγκατάσταση οικισμών.
 1. Ο Ν. 4273/2014, άρθρο 13, όπου συνοπτικά:
 • Για πρώτη φορά αποτυπώνονται οι διαδικασίες της μετεγκατάστασης ενός οικισμού και όχι μόνο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.
 • Γίνεται αναφορά για τις απαλλοτριώσεις των δημοσίων εκτάσεων υπέρ του εκάστοτε Δήμου, καθώς και μια σειρά άλλων λεπτομερειών. Ο Ν. 4273/2014 αφορά συνολικά το θέμα των διαδικασιών μετεγκατάστασης ενός οικισμού.

Σχετικά με το προτεινόμενο άρθρο 147 του κατατιθεμένου στη Βουλή Νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο συνοπτικά τροποποιεί τον Νόμο 3937/2011, γίνεται σχετική αναφορά ως εξής:

 • Προβλέπει για τους Αναργύρους με ξεκάθαρη διαδικασία, ότι η απαλλοτρίωση του οικισμού βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο και μάλιστα θέτει αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τη,ς λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα, το οποίο και προσδιορίζει.
 • Προσθέτει την έννοια της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης της Ακρινής και αφήνει τα άλλα ως έχει.

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ επισημαίνει αναφορικά με τα παραπάνω, δεδομένου ότι το θέμα των μετεγκαταστάσεων το παρακολουθεί διαχρονικά και έχει παρέμβει επανειλημμένα [1]:

 

 • Η προτεινόμενη νέα νομοθετική προσθήκη είναι ικανοποιητική για τους Ανάργυρους υπό την έννοια της επίλυσης του θέματος με επείγουσες διαδικασίες, ως οφείλεται, δεδομένης της επείγουσας σοβαρής κατολίσθησης που επηρέασε τον οικισμό.
 • Η αναφορά για την Ακρινή κρίνεται θετική υπό την έννοια της επικαιροποίησης της απόφασης μετεγκατάστασης του οικισμού που ελήφθη με το Ν. 3937/2011. Ωστόσο θα πρέπει να δοθούν προθεσμίες, σε χρόνο που δεν θα επηρεάσει τις επείγουσες διαδικασίες μετεγκατάστασης των Αναργύρων, αλλά να είναι ανάλογες αυτών. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δοθεί άμεσα ημερομηνία για την έγκριση του ήδη υποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στο αρμόδιο Υπουργείο και να ακολουθηθούν οι αντίστοιχες συνοπτικές και προβλεπόμενες διαδικασίες των Αναργύρων και για την Ακρινή, μετά την πρωθύστερη ολοκλήρωση των διαδικασιών για τους Ανάργυρους.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here