Με αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια θα διεξαχθούν τα φετινά πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων παίδων και νέων που θα διοργανώσει η ΕΠΟ.

Το πρώτο που αλλάζει είναι πως μειώθηκε ο αριθμός των ομάδων που θα αντιμετωπίσουν στην α’ φάση οι μικτές του νομού μας. Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες της Καστοριάς που τοποθετήθηκαν στον 5ο όμιλο θα αναμετρηθούν με τις μικτές Πέλλας και Φλώρινας.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά το πρωτάθλημα παίδων, όπου θα γίνει μόνο η πρώτη φάση, δηλαδή ένα μίνι πρωτάθλημα με τρεις ομάδες. Η τρίτη αλλαγή αφορά επίσης το πρωτάθλημα παίδων, όπου οι ομάδες έχουν δικαίωμα να κάνουν μέχρι και 5 αλλαγές. Η επόμενη αλλαγή είναι στο πρωτάθλημα νέων, όπου οι ομάδες των τριών νομών, μετά την α’ φάση θα συγκροτήσουν την αντιπροσωπευτική ομάδα της 11ης περιφέρειας, η οποία θα συμμετάσχει στη β’ φάση.
Αναλυτικά κάποια από τα κυριότερα άρθρα της προκήρυξης των πρωταθλημάτων είναι:

Άρθρο 2: Διαδικασία διεξαγωγής/ Όμιλοι
Α. Πρωτάθλημα Νέων
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα προεπιλογής εθνικών ομάδων Νέων θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις ως ακολούθως:
Α΄ φάση:  Συμμετέχουν, υποχρεωτικά, οι πενήντα τρεις (53) Ομάδες Παίδων και Νέων των ΕΠΣ, κατανεμημένες, με γεωγραφικά κριτήρια, σε δεκαέξι (16) ομίλους ως ακολούθως: Δώδεκα (12) ομίλους με τρεις (3) ομάδες Ε.Π.Σ., τρεις (3) ομίλους με τέσσερις (4) ομάδες ΕΠΣ και έναν (1) όμιλο με πέντε (5) ομάδες ΕΠΣ:
Όσον αφορά την Καστοριά, στον 5ο όμιλο οι ΕΠΣ Καστοριάς, Πέλλας, Φλώρινας συγκροτούν την 5η Περιφέρεια.

Οι αγώνες της Α΄ φάσης θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας). Μετά το τέλος των αγώνων της Α΄ φάσης συντάσσεται βαθμολογικός πίνακας, με βάση τα σχετικά άρθρα του Κ.Α.Π., και ανακηρύσσεται η πρωταθλήτρια ομάδα του ομίλου Παίδων & Νέων.
Σκοπός διεξαγωγής της Α΄ φάσης είναι η προεπιλογή των ποδοσφαιριστών που θα συγκροτήσουν την αντιπροσωπευτική ομάδα της Περιφέρειας, η οποία θα πάρει μέρος στους αγώνες της Β΄ φάσης.

Β΄ φάση:  Μετά το τέλος των αγώνων της Α΄ Φάσης συγκροτούνται οι αντιπροσωπευτικές ομάδες των Περιφερειών, που θα πάρουν μέρος στους αγώνες της Β΄ φάσης. Την ευθύνη επιλογής των ποδοσφαιριστών που θα περιληφθούν στην ομάδα της Περιφέρειας έχει ο Προπονητής της ομάδας που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην Α΄ φάση με βοηθό τον Προπονητή της δευτεραθλήτριας ομάδας της Α΄ φάσης.

Σε κάθε Ομάδα Νέων Περιφέρειας μετέχουν υποχρεωτικώς δύο (2) κατ΄ελάχιστο, ποδοσφαιριστές από κάθε Ε.Π.Σ. της περιφέρειας οχτώ (8), κατ΄ανώτερο, ποδοσφαιριστές.
Οι αγώνες μεταξύ των ομάδων της Β΄ φάσης είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας) και το σχετικό πρόγραμμα θα προκύψει κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, με βάση αυστηρώς γεωγραφικά κριτήρια. Την έδρα των αγώνων της κάθε ομάδας τη δηλώνει στην Ε.Π.Ο. ο προπονητής της ομάδας.

Γ΄ φάση (τελική):  Οι νικήτριες ομάδες της Β΄ Φάσης θα πάρουν μέρος στο τουρνουά της τελικής φάσης που θα διεξαχθεί  κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα και σε τόπο που θα επιλεγεί από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων.
Το πρόγραμμα των αγώνων θα προκύψει μετά από δημόσια κλήρωση.

Οι οχτώ (8) ομάδες θα σχηματίσουν τέσσερα (4) ζευγάρια που θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες. Οι νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη φάση, όπου και πάλι θα αγωνιστούν σε ζευγάρια σε μονούς αγώνες.
Οι νικήτριες ομάδες αυτής της φάσης θα αγωνιστούν στον Τελικό Αγώνα για την Πρώτη και Δεύτερη θέση. Οι ηττημένες ομάδες της δεύτερης φάσης θα αγωνιστούν για την Τρίτη θέση.
Η ημερομηνία έναρξης διεξαγωγής των πρωταθλημάτων θα οριστεί με απόφαση της «Επιτροπής».

Β. Πρωτάθλημα Παίδων
Το πανελλήνιο Πρωτάθλημα Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων Παίδων θα διεξαχθεί στους ίδιους ως άνω ομίλους και θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά στην Α΄ φάση.

Ηλικίες Ποδοσφαιριστών
Στο Πρωτάθλημα των ΠΑΙΔΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-1-2002 έως και 31-12-2003.
Στο Πρωτάθλημα των ΝΕΩΝ συμμετέχουν ποδοσφαιριστές γεννηθέντες από 1-1-2000 έως και 31-12-2001.

Διάρκεια αγώνα
Η διάρκεια του κάθε αγώνα ΝΕΩΝ θα είναι 90΄ (δύο ημίχρονα των 45΄ έκαστο) και των ΠΑΙΔΩΝ 80΄ (δύο ημίχρονα των 40΄ έκαστο).

Διαιτητές

Σε όλους τους αγώνες της Α΄ φάσης θα ορίζονται διαιτητές γηπεδούχων Ε.Π.Σ. από τους πίνακες όλων των κατηγοριών.  Δεν θα ορίζεται τέταρτος διαιτητής.

Ο ορισμός των διαιτητών της Β΄ και Γ΄ φάσης (τελικής), θα γίνεται από την ΚΕΔ/ΕΠΟ σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Η μετακίνηση και των τριών (3) Διαιτητών θα γίνεται με ένα (1) Ι.Χ και η αποζημίωση τους , μόνο για την μετακίνηση, θα είναι 0,30 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Η αποζημίωση και η δαπάνη διοδίων θα καταβάλλεται από την γηπεδούχο Ε.Π.Σ με ενιαίο εξοδολόγιο.

Η ίδια τριάδα διαιτητών θα διευθύνει και τους δύο (2) αγώνες που θα διεξάγονται την ίδια ημέρα (Α΄ φάση), πρώτα ο αγώνας των ΠΑΙΔΩΝ και στη συνέχεια ο αγώνας των ΝΕΩΝ, στο ίδιο γήπεδο ή σε διαφορετικό το οποίο δεν μπορεί να βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα (10) χιλιομέτρων από αυτό του πρώτου αγώνα.

Στους διαιτητές των αγώνων όλων των φάσεων της διοργάνωσης δεν καταβάλλεται αμοιβή.

Για τους αγώνες της Γ΄ φάσης η Ε.Π.Ο. θα καλύψει, όπου απαιτείται, την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή των διαιτητών.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης των διαιτητών και των βοηθών τους ο αγώνας δεν αναβάλλεται.  Οι Επιτροπές Διαιτησίας των γηπεδούχων ΕΠΣ, μετά από συνεννόηση με την ΚΕΔ/ΕΠΟ, θα ορίζουν Διαιτητές των αντίστοιχων κατηγοριών από τη δύναμη τους.

Προπονητές

 Όλες οι ΕΠΣ υποχρεούνται να υπογράψουν σύμβαση με προπονητή-προπονητές διπλωματούχους UEFA/ΕΠΟ, οι οποίοι θα φέρουν την Ειδική Ταυτότητα και το Δελτίο Πιστοποίησης που εκδίδονται από την Ε.Π.Ο.

Η σύμβαση αυτή θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., μαζί με φωτοτυπία της ταυτότητας της ΕΠΟ, θα πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη των αγώνων, διαφορετικά θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς κυρώσεις.

Γενικές Διατάξεις

1. Στο πρωτάθλημα Παίδων επιτρέπονται, κατ’ εξαίρεση των ισχυόντων κανονισμών, έως και πέντε (5) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρεις (3) διακοπές του αγώνα.

2. Στις φάσεις Β΄, Γ΄ του πρωταθλήματος Νέων και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στους αγώνες θα εφαρμόζεται το άρθρο 20 παρ.9 του Κ.Α.Π., (παράταση πέναλτι).

 

Η κλήρωση του πρωταθλήματος

Διενεργήθηκε την Πέμπτη 1/10 στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση για τους αγώνες της Α’ φάσης των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων Προεπιλογής Εθνικών Ομάδων κατηγορίας Παίδων και Νέων, περιόδου 2015-2016.

Με εκτός έδρας αγώνες κόντρα στην ΕΠΣ Φλώρινας αρχίζει η σεζόν για τις μικτές ομάδες Παίδων και Νέων της ΕΠΣ Καστοριάς στην α’ φάση των πανελλήνιων πρωταθλημάτων προεπιλογής εθνικών ομάδων περιόδου 2015-2016. Η 1η αγωνιστική ορίστηκε για τις 21 Οκτωβρίου, ενώ η α’ φάση ολοκληρώνεται παραμονές Χριστουγέννων. Αναλυτικά το πρόγραμμα στον 5ο όμιλο:

5ος όμιλος

(21/10 – 1η αγωνιστική)

ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

(04/11 – 2η αγωνιστική)

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ – ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

(18/11 – 3η αγωνιστική)

ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

(02/12 – 4η αγωνιστική)

ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ– ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

(16/12 – 5η αγωνιστική)

ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

(23/12 – 6η αγωνιστική)

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ –ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here