ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου

(MSc in Hydrogen Science and Technology)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν για πρώτη χρονιά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Επιστήμη και Τεχνολογίες Υδρογόνου»

(MSc in Hydrogen Science and Technology).

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο πρόγραμμα από 01-10-2022 έως 04-11-2022 (με ενδεχόμενη παράταση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο). Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, έπειτα από επιλογή, πτυχιούχοι/διπλωματούχοι που προέρχονται από Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων, Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών πρώην Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι. (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής κ.λπ.) της ημεδαπής, ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ.

Πληροφορίες:

Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

Ευριπίδης Τσατσιάδης

Τηλ.: 2461056654

Email: [email protected]

Website: https://hydrogen.uowm.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ZEΠ Κοζάνης, 50100, Κοζάνη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here