ΘΕΜΑ: “Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων (ειδικοτήτων ΠΕ79.01 ή
ΤΕ16.00) στις μουσικές ειδικεύσεις «Σαξόφωνο (Άλτο-Βαρύτονο-Τενόρο)» και
«Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα)»”.
Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/τ. Α’/21-12-2020), άρθρο 114 «Τοπική
  πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019»
  Προκηρύσσει
  την πρόσληψη δύο (2) ωρομισθίων μουσικών, με σκοπό να διασφαλιστεί η εύρυθμη
  λειτουργία του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς, ως εξής:
  • ενός (1) ωρομίσθιου (ειδικότητας ΠΕ79.01 ή ΤΕ16.00) στη μουσική ειδίκευση
  «Σαξόφωνο (Άλτο-Βαρύτονο-Τενόρο)» για οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα ,
  • ενός (1) ωρομίσθιου (ειδικότητας ΠΕ79.01 ή ΤΕ16.00) στη μουσική ειδίκευση
  «Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα)» για οκτώ (8) ώρες την
  εβδομάδα,
  για τη διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων της ειδικότητάς τους στο Μουσικό
  Γυμνάσιο Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020‐2021.
  Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα των οικείων ειδικοτήτων
  και μουσικών ειδικεύσεων καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα
  δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο email mail@dide.kas.sch.gr), από την Πέμπτη 11-
  03-2021 έως και την Τρίτη 16-03-2021 και ώρα 15:00.
  Οι ωρομίσθιοι ειδικότητας ΠΕ79.01 προηγούνται έναντι των ειδικότητας ΤΕ16.00.
  Η Διευθύντρια της Δ.Ε. Καστοριάς, ‘Oλγα Βασιλειάδου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here