Χθες το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε στην ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης το σχέδιο νόμου για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που φέρει το όνομα «Κλεισθένης».

Με την ανάρτηση του σχεδίου νόμου στον Δικτυακό Τόπο Διαβουλεύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ξεκίνησε και η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 14 Μαΐου.

Με μια πρώτη ανάγνωση των αλλαγών που φέρνει ο «Κλεισθένης» επιγραμματικά εντοπίζει κάποιος τις εξής:

-Η θητεία των δημοτικών αρχών γίνεται 4 ετής.
-Οι δημοτικές εκλογές γίνονται τη δεύτερη Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε 4 χρόνια.
-Θεσμοθετείται η απλή αναλογική, που σημαίνει ότι η κατανομή όλων των εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνεται από τον πρώτο γύρο.Στο δεύτερο γύρο θα συμμετέχουν μόνο οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι που είχαν τις περισσότερες ψήφους, για την ανάδειξη του Δημάρχου.
-Οι συνδυασμοί των δημοτικών εκλογών έχουν αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των εδρών επαυξημένο ως 10% .
-Διατηρούνται οι εκλογικές περιφέρειες ανά Δημοτική Ενότητα και οι κανόνες σταυροδοσίας που ίσχυαν από τον Καλλικράτη .
-Διάκριση Δήμων σε 6 κατηγορίες.
-Τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων θα ψηφίζονται σε χωριστή κάλπη και με χωριστούς συνδυασμούς και θα συγκροτούνται με απλή αναλογική.
-Τα ψηφοδέλτια των Κοινοτικών Συμβουλίων θα έχουν αριθμό υποψηφίων ίσο ή επαυξημένο κατά 10% με τον αριθμό των εδρών και δεν θα υπάρχει επικεφαλής.
-Ο πρόεδρος της Κοινότητας θα αναδεικνύεται σε χωριστή διαδικασία μετά από ψηφοφορία των μελών του Συμβουλίου.
-Ο πρόεδρος της Κοινότητας θα μπορεί να ανακαλείται με πρόταση μομφής στο Συμβούλιο.
-Οι Δημοτικές Κοινότητες έχουν δικαίωμα κατάρτισης τοπικού προϋπολογισμού.
-Στους Δημοτικούς Συμβούλους που ανεξαρτητοποιούνται δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε άλλη παράταξη.
-Επιτρέπεται πλέον η δημιουργία νέων παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο από ανεξαρτητοποιηθέντες συμβούλους ή και η συνένωση παρατάξεων που συμμετείχαν χωριστά στις εκλογές.
-Διευκολύνεται η επίτευξη πλειοψηφιών κατά τις ψηφοφορίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού το «παρών» και το «λευκό» πλέον δεν θα προσμετράται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων.
-Θεσμοθετείται η υποχρεωτική σύγκληση μία φορά το χρόνο Συνέλευσης Κατοίκων της κάθε Κοινότητας.
-Διατηρείται ο θεσμός της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σε αυτήν όμως θα προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι ο Δήμαρχος.
-Ενεργοποιούνται τα τοπικά δημοψηφίσματα.
-Αλλαγές στα Δημοτικά Τέλη ανάλογα με τη χρήση ακινήτου.
-Καταργείται ο θεσμός του αιρετού Συμπαραστάτη του Δημότη/ Περιφέρειας και της Επιχείρησης και αντικαθίσταται από τον θεσμό του Δημοτικού Διαμεσολαβητή, που θα επιλέγεται από τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων/Περιφέρειας.
-Από τις αλλαγές στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, ξεχωρίζει η κατάργηση των «διορισμένων» χωρικών αντιπεριφερειαρχών. Πλέον, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες θα ορίζονται από τον Περιφερειάρχη και θα προέρχονται από τους εκλεγμένους συμβούλους.
-Δίνεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να «μισθώνουν» μέχρι 99 έτη δημοτικά ακίνητα με σκοπό την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.
-Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), καθώς και ρυθμίσεις για την «αποτελεσματικότερη» και «ταχύτερη» άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την απονομή της ιθαγένειας και την πολιτογράφηση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here