Με οκτώ κριτήρια θα γίνει η επιλογή των 5.066 υπαλλήλων που θα προσληφθούν στην πυροπροστασία με το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί από μέρα σε μέρα, δεδομένου ότι την Τετάρτη (2/5), δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εκκίνηση της διαδικασίας.

Στην απόφαση των υπουργών εμπεριέχονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία της προκήρυξης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του ΟΑΕΔ.

Διαβάστε τα κριτήρια για την επιλογή των υποψήφιων:

Κριτήρια – Μόρια

(1) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών

(2) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα

(3) Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια

(4) Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0 – 3.500 ευρώ: 30 μόρια

Β) Οικογενειακό 0 – 7.000 ευρώ: 30 μόρια

Α) Ατομικό 3.501 – 5.000 ευρώ: 25 μόρια

Β) Οικογενειακό 7.001 – 10.000 ευρώ: 25 μόρια

Α) Ατομικό 5.001 – 8.000 ευρώ: 20 μόρια

Β) Οικογενειακό 10.001 – 16.000 ευρώ: 20 μόρια

Α) Ατομικό 8.001 – 12.000 ευρώ: 10 μόρια

Β) Οικογενειακό 16.001 – 26.000 ευρώ: 10 μόρια

Α) Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ: 0 μόρια

Β) Οικογενειακό άνω των 26.000 μόρια ευρώ: 0 μόρια

(5) Η ηλικία, μοριοδοτείται ως εξής:

18 έως 29 ετών: 15 μόρια

30 έως 44 ετών: 30 μόρια

45 ετών και άνω: 45 μόρια

(6) Αριθμός ανηλίκων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο

(7) Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων

(8) Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: 35 μόρια

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here