Έργα αξίας πάνω από 40.000.000 παρουσίασε ο δήμαρχος Άργους Ορεστικού, Πάνος Κεπαπτσόγλου κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην Καστοριά και η οποία αφορά στην πορεία υλοποίησης και τον προγραμματισμό των συγχρηματοδοτούμενων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ρεπορτάζ: Μάρκος Πετρόπουλος, Δημήτρης Δέλλιος

Όπως επισήμανε ο κ. Κεπαπτσόγλου: Ο αναπτυξιακός προγραμματισμός του Δήμου Άργους Ορεστικού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019, έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σε 8 επιμέρους άξονες. Οι άξονες αυτοί στοχεύουν στην υλοποίηση δράσεων που αφορούν και σχετίζονται με:

 1. Τον πρωτογενή τομέα
 2. Την καθημερινότητα του πολίτη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του
 3. Την προστασία του περιβάλλοντος
 4. Την παιδεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό
 5. Την προώθηση και προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Δήμου και της φυσιογνωμίας του
 6. Τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας σε τοπικό και διαδημοτικό δίκτυο
 7. Την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και
 8. Την οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου.

Αναλυτικά όπως επεσήμανε ο κ. Κεπαπτσόγλου: 

Με βάση τα τεχνικά προγράμματα αλλά και τους απολογισμούς του Δήμου από το 2014 έως και σήμερα, ανάλογα και με τον τρόπο χρηματοδότησης, οι δαπάνες για τις παραπάνω δράσεις συνοψίζονται ως εξής:

 1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

(Τα ποσά που ακολουθούν είναι στρογγυλοποιημένα κατά περίπτωση, για οικονομία χρόνου και διευκόλυνση της απομνημόνευσης)

 

Α) Αγροτική οδοποιία

Προς ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Αγροτική Οδοποιία Ίωνα Δραγούμη 240.000€.

– Από ίδιους πόρους 76.000€ και επιπλέον με ίδια μηχανήματα και ίδιο προσωπικό κατασκευή και συντήρηση 250 χλμ περίπου αγροτικών δρόμων.

 

Β) Αρδευτικά-γεωτρήσεις

– Από ίδιους πόρους: 30.000€ για βελτιώσεις αρδευτικών καναλιών.

– Μελέτες απόλυτα ώριμες για υποβολή (αρδευτικό Γέρμα 4.050.000€, αρδευτικό Βοτανίου-Αμπελοχωρίου-Αμμουδάρας 5.000.000€, επέκταση αρδευτικού Διαλεκτού και βελτίωση του ταμιευτήρα του 450.000€, εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Βογατσικού άνω-κάτω και μέσω Σάντοβο 900.000€, γεωτρήσεις εμπλουτισμού αρδευτικού φράγματος Βράχου 400.000€.

 

Γ) Κτηνοτροφικές υποδομές

– Από ίδιους πόρους κατασκευή ποτιστρών, κτηνοτροφικοί δρόμοι 25.000€.

 

Δ) Δασικοί δρόμοι

– Με ίδια μέσα και ίδιους πόρους 30.000€ για τη διασφάλιση της υλοτομίας των χωριών, καθώς επίσης και των αντίστοιχων διαχειριστικών μελών και πινάκων υλοτομίας.

 

Ε) AGROKA:

– Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας 100.000€ για την εγκατάσταση συστήματος χρωματοδιαλογέα. Ίδιοι πόροι συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 50.000€, καθώς και στήριξη της εμπορίας από τον Δήμο, με την προμήθεια τροφίμων για την κοινωνική αλληλεγγύη του Δήμου.

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

 

Α) Έργα υδρεύσεων

– Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας τηλεμετρία αντλιοστασίων 500.000€).

– Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων 550.000€.

– Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας εσωτερικό υδραγωγείο πόλης Άργους Ορεστικού 1.880.000€.

-Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας σύνδεση δικτύου ύδρευσης Λαχανοκήπων με δίκτυο ύδρευσης Άργους Ορεστικού 215.500€.

-Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Αμπελοχωρίου 85.370€.

-Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας υδροδότηση βιοτεχνικών εγκαταστάσεων περιοχής κόμβου Εγνατίας 301.000€.

– Από ΠΔΕ ΥΠΕΣ λειψυδρία 15.000€.

– Από ίδιους πόρους 67.000€ τοπικά δίκτυα, γεωτρήσεις.

 

Β) Λύματα

– Από εκχώρηση Ταμείου Συνοχής-ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας μονάδα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού 4.541.000€.

– Από εκχώρηση Ταμείου Συνοχής-ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού 645.170 λειψυδρία

Προς ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας εξωτερικοί καταθλιπτικοί αγωγοί μεταφοράς λυμάτων από τοπικές κοινότητες του Δήμου Άργους Ορεστικού προς ΕΕΛ Άργους Ορεστικού 1.300.000 λειψυδρία

– Από ίδιους πόρους 56.000€ για τοπικά δίκτυα, βελτιώσεις, διαχείριση και εκσυγχρονισμό αντλιοστασίων.

 

Γ) Ηλεκτροφωτισμός

– Από ίδιους πόρους για επεκτάσεις δικτύων  ηλεκτροφωτισμού κυρίως σε τοπικές κοινότητες 30.000€.

– Από ίδιους πόρους για αντικατάσταση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης ρεύματος (αντικατάσταση περίπου 3.500 λαμπτήρων).

 

 

Δ) Πράσινο-άλση-πάρκα

– Από ίδιους πόρους συντήρηση αυτών 130.000€ και επιπλέον καταβολή 20.000€ κατ’ ελάχιστον στους προέδρους με τη μορφή πάγιας προκαταβολής για τον σκοπό αυτό.

 

Ε) Παιδικές χαρές

– Από ίδιους πόρους 140.000€ και

– από πρόγραμμα Φιλόδημος του ΥΠΕΣ 200.000€ για 33 παιδικές χαρές και όργανα ανοιχτής πόλης.

 

ΣΤ) Διαχείριση απορριμάτων

– Από ίδιους πόρους προμήθεια κάδων και εξοπλισμού πλύσης αυτών 100.000€.

– Από το Πράσινο Ταμείο 150.000€ για προμήθεια βυθιζόμενων κάδων.

Προς ένταξη στο Πράσινο Ταμείο 212.000€ στη νέα πρόσκληση.

 

Ζ) Νεκροταφεία

– Από ίδιους πόρους για τη διαχείριση, καταγραφή και την κατασκευή σύγχρονου οστεοφυλακίου 960 θέσεων 135.000€.

– Συστηματικό πρόγραμμα εκταφών για εξασφάλιση νέων θέσεων ταφής.

 

Η) Αντιπλημμυρικά έργα

– Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 650.000€ για Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης ομβρίων υδάτων αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού, μετά και την ολοκλήρωση του κύριου έργου από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

 

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

– Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 11.750.000€ για τη Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Δασυλλίου-Σκάλκης Άργους Ορεστικού

– Από ΠΔΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7.500.000€ για τη Διευθέτηση κοίτης ποταμού Αλιάκμονα Β΄Φάση

– Από ΠΔΕ ΥΠΕΣ Θεομηνίες 30.000€ για Γκαλέσοβο, 80.000€ για ρέμα Μουρίκι Γέρμα και 60.000€ για εκπόνηση μελετών.

– Χρήση καυσίμων βιομάζας pellet συμβάλλοντας στη μείωση του CO2 όπως επιβάλλει και το «Σύμφωνο των Δημάρχων», στο οποίο ήδη ο Δήμος Άργους Ορεστικού συμμετέχει. Το 75% των δημοσίων κτηρίων του Δήμου χρησιμοποιεί ως καύσιμο τη βιομάζα, επιτυγχάνοντας μεγάλη οικονομίας κλίμακας αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη.

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 

Α) Υποδομές παιδείας

– Μετά την ολοκλήρωση και τον εξοπλισμό του 2ου Παιδικού Σταθμού και του Βρεφονηπιακού από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδότηση 50.000€ από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και ίδια έσοδα 30.000€ για την αύξηση δυναμικότητας του Βρεφικού Σταθμού από 25 σε 41 βρέφη, καθώς και την αδειοδότησή του.

Προς ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 1.740.000€  για την Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής του 4ου Δημοτικού Σχολείου.

Προς ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 4.301.000€   για την Ενεργειακή αναβάθμιση 11 σχολικών κτηρίων

– Από πρόγραμμα Φιλόδημος του ΥΠΕΣ 54.400€ για βελτιώσεις αύλειων χώρων σχολικών κτηρίων.

– Από ίδιους πόρους 50.000€ για βελτιώσεις αύλειων χώρων σχολικών κτηρίων, κυρίως πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

– Από ίδιους πόρους 36.000€ για προμήθεια καυστήρων pellet για τις ανάγκες θέρμανσης σχολικών μονάδων.

 

Β) Υποδομές αθλητικές

– Από ίδιους πόρους 70.000 για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων ποδοσφαίρου Αμπελοκήπων, Βογατσικού, Κωσταραζίου και εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού και αυτόματης άρδευσης σε αυτά.

– Από ΠΑΑ 200.000€ για κατασκευή γηπέδων 5×5 στο Βογατσικό και το Κωσταράζι

– Από ίδιους πόρους 100.000€ για ηλεκτροφωτισμό, περιφράξεις, ανακατασκευή υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο 5×5 Άργους Ορεστικού.

– Από ίδιους πόρους 25.000€ για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων Κατασκηνωτικού κέντρου Βογατσικού.

Προς ένταξη στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΡΑΑ 1.020.000€ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Άργους Ορεστικού

-Από ΠΔΕ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 184.000€ για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση στίβου (ταρτάν) και χλοοτάπητα του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού

Προς ένταξη 165.000€ για τον εκσυγχρονισμός υποδομών ΔΑΚ Άργους Ορεστικού Β΄Φάση (κερκίδες και χώρου γυμναστηρίου).

 

Γ) Υποδομές πολιτισμού

– Από ίδιους πόρους 30.000€ για την αποκατάσταση  των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης του Πολιτιστικού Κέντρου.

– Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 35.000€ για την προμήθεια εξοπλισμού της Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού

– Από ίδιους πόρους 40.000€ για τη βελτίωση χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων Συλλόγων Τοπικών Κοινοτήτων (Λάγκα, Βράχος, Μελάνθιο, Λαχανόκηποι, Λακκώματα, Βογατσικό, Κωσταράζι, Αμπελόκηποι).

Προς ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ 505.000€ για την ανακατασκευή του Δημοτικού Σχολείο Παλαιού Κωσταραζίου.

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

– Από ίδιους πόρους 250.000€ για την θεσμική αναδιοργάνωση (κανονισμός πρότυπος), αναβάθμιση περιπτέρων και υποδομών (πυρόσβεση, πυρασφάλεια, ηλεκτροδότηση, προσβασιμότητα, ασφάλεια), καθώς και τον γενικότερο εκσυγχρονισμό της Εμποροπανήγυρης.

– Από ίδιους πόρους 20.000€ για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο Παλαιοντολογίας Νοστίμου, τη Μονή Ζηκόβιστας.

Απόλυτα ώριμο προς ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ 2.500.000€ για την ανάπλαση περιοχής Αλσυλλίου Σκάλκης.

Απόλυτα ώριμο προς ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ 800.000€ για την ανακατασκευή του Ξενώνα και των Λουτρών Αμμουδάρας.

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

 

 • Από ίδιους πόρους 140.000€ για συντήρηση και ανακατασκευή δημοτικής οδοποιίας, πεζοδρόμων και πεζοδρομίων.
 • Από ίδιους πόρους 25.000€ για τη σήμανση δημοτικών οδικών δικτύων.
 • Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας για την άμεση πρόσβαση των δημοτών από τις τοπικές κοινότητες προς τις υπηρεσίες του δήμου αλλά και μεταξύ αυτών με ίδια συγκοινωνιακά μέσα με χαμηλό εισιτήριο, αλλά και με προγραμματική σύμβαση με το ΚΤΕΛ Καστοριάς.

 

 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 • Από ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 112.320€ για τη δημιουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού.
 • Από ίδιους πόρους 50.000€ τακτική χρηματοδότηση της Επιτροπής Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Άργους Ορεστικού, καθώς κα την τροφοδοσία της με είδη διαβίωσης και περίθαλψης.

 

 

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

– Αξιοποίηση όλου του έμψυχου δυναμικού του Δήμου (το οποίο είναι ελάχιστο),

– Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τον πολίτη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η οικονομική αυτοτέλεια του δήμου με τη διασφάλιση είσπραξης των εσόδων του προϋπολογισμού με τελικό στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του αναπτυξιακού προγραμματισμού.

Για τον σκοπό αυτό:

Α) χρηματοδοτήθηκε με 35.000€, από ίδιους πόρους, η εγκατάσταση σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης.

Β) χρηματοδοτήθηκε με 100.000€, από ίδιους πόρους, ο εξοπλισμός μηχανημάτων έργου για την κάλυψη των αναγκών του αμαξοστασίου του Δήμου, ενώ θα υπάρξει επιπλέον χρηματοδότηση 235.000€ από το πρόγραμμα Φιλόδημος του ΥΠΕΣ για τον ίδιο σκοπό.

Γ) χρηματοδότηση 15.000€ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Wifi 4EU για την ανάπτυξη δικτύων wifi.

Δ) χρηματοδότηση 40.000€ από ίδιους πόρους για επιπλέον ανάπτυξη δικτύων wifi σε όλους τους οικισμούς του δήμου.

Ε) προς ένταξη στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 700.000€ για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου των υπηρεσιών του δήμου μαζί με το ΚΕΠ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός βασίζεται στις προγραμματικές δηλώσεις της δημοτικής αρχής, που αποτελούν και τις δεσμεύσεις απέναντι στους δημότες. Για την υλοποίηση του σχεδιασμού αυτού απαιτείται μεγάλος αριθμός μελετών, αλλά και τήρηση των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων για την εκπόνηση και ωρίμανση αυτών, καθώς και η διερεύνηση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίησή τους ως έργα.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού έγκαιρα φρόντισε την εξόφληση όλων των παλαιών οφειλών που αφορούσαν έργα, μελέτες, προμήθειες, ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια, τράπεζες κλπ, ύψους 2.700.000 ευρώ περίπου. Αυτό έγινε είτε με ίδια έσοδα, είτε μέσω των προγραμμάτων του ΥΠΕΣ (ληξιπρόθεσμα, ΑΚΣΙΑ). Στη συνέχεια διασφάλισε την οικονομική του αυτοτέλεια και επάρκεια, έτσι ώστε τελικά να εξασφαλίσει, από ίδια έσοδα, το ποσό των 350.000 ευρώ για την εκπόνηση μελετών.

Έτσι, μαζί και με αυτές που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΔΕ της Περιφέρειας (154.000 ευρώ μελέτες ΑΝΚΟ για ΕΕΛ,) από το ΠΔΕ του ΥΠΕΣ (60.000 ευρώ για Αλιάκμονα ΙΙ), αλλά και αυτές που εκπονήθηκαν από τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατάφερε να διασφαλίσει την πλήρη ωριμότητά τους, εντός των χρονοδιαγραμμάτων, κατάφερε να διεκδικήσει και να συνεχίσει να διεκδικεί από διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα, έργα αξίας πάνω από 40.000.000 €.

Βέβαια υπάρχουν και απόλυτα ώριμες μελέτες για τα παρακάτω έργα, οι οποίες αναμένουν τη χρηματοδότησή τους.

-ολική αναβάθμιση και ανάπλαση της εσωτερικής οδοποιίας των τοπικών κοινοτήτων αλλά κυρίως της πρωτεύουσας του Δήμου, προϋπολογισμού 4.000.000 ευρώ

– αναβάθμιση της πλατείας (που δεν υπάρχει πρακτικά και είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό), προϋπολογισμού 600.000 ευρώ

-ανακατασκευή των δύο κεντρικών πεζόδρομων εκατέρωθεν της πλατείας και αναβάθμισής τους σε σκεπαστούς, βιοκληματικούς με δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΠΑΝΕΚ ύψους 1.200.000  €.

– ανακατασκευή των κεντρικών εισόδων της πόλης αναβαθμίζοντάς τες αφενός και προσδίδοντας περισσότερη οδική ασφάλεια με τη νησίδα, τη σηματοδότηση, τη σήμανση και τις διαγραμμίσεις που προβλέπονται με προϋπολογισμό 2.800.000 €.

Επίσης υπάρχουν αρκετές μελέτες μικρότερων προϋπολογισμών που αφορούν αναπλάσεις τοπικών κοινοτήτων, εγκαταστάσεις μικρών μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, αρδευτικών και αναπλάσεις αγροτουριστικών περιοχών.

Το σημαντικότερο όμως όλων είναι η τουριστική ανάπτυξη που θα επιτευχθεί εκατέρωθεν της παράκτιας ζώνης μετά την κατασκευή των έργων διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Αλιάκμονα, την ανάπλαση του παραποτάμιου άλσους, την ολοκλήρωση του δεύτερου και συμπληρωματικού έργου ανάπλασης του Αγίου Νικολάου απέναντι από την παλιά γέφυρα, την ολοκλήρωση της ανακατασκευής του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού, τη μεταφορά της εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού στο ήδη προς παραχώρηση από το υπουργείο περιβάλλοντος δασικό φυτώριο, την ανέγερση του κλειστού κολυμβητηρίου στον χώρο του ΔΑΚ Άργους Ορεστικού, την κατασκευή του θερινού κινηματογράφου στον ευρύτερο χώρο.

Καθιερώνεται έτσι  ένας πολυχώρος δραστηριοτήτων πολιτισμού, αθλητισμού και εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.

Όλος αυτός ο σχεδιασμός είναι αποτέλεσμα σκληρού προσωπικού και συλλογικού αγώνα με κύριο γνώμονα την αγάπη για τον τόπο αυτό.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους υπαλλήλους της οικονομικής και τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, όλους τους συνεργάτες μου, τους δημοτικούς συμβούλους πλειοψηφίας και μειοψηφίας για την ουσιαστική συμβολή τους σε αυτόν τον ενδιαφέροντα και πάνω από όλα με ουσιαστικό αποτέλεσμα αγώνα, τα στελέχη της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα τον Διευθυντή κ. Χαράλαμπο Κιουρτσίδη, τους εντεταλμένους περιφερειακούς συμβούλους για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και ιδιαίτερα τον κ. Σταύρο Γιαννακίδη.

Τέλος, τον αγαπητό Περιφερειάρχη κ. Θόδωρο Καρυπίδη που ποτέ δεν αρνήθηκε την ουσιαστική συμβολή του στην υλοποίηση όλων των παραπάνω έργων και ευελπιστώ πως με τον ίδιο ευρηματικό τρόπο θα βρει χρηματοδοτήσεις και για αυτά που είναι απόλυτα ώριμα μελετητικά προς υλοποίηση.

Ευχαριστώ για την ανοχή σας.

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here