Την Τρίτη και Τετάρτη 26 και 27 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη εταιρική συνάντηση (TPM) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (κωδικός προγράμματος: 2020-1-BE01-KA226-SCH-082731) με τίτλο “DigitALL” στο Τορίνο της Ιταλίας. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και δυο από το Βέλγιο, ο ένας από τους οποίους είναι και ο συντονιστής του προγράμματος.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς η εξέλιξη των τελικών προϊόντων του προγράμματος. Προς το παρόν έχει ολοκληρωθεί ο Οδηγός για τις ανάγκες ψηφιακής προσαρμογής (Guide), ο οποίος αναμένεται να μεταφραστεί στις γλώσσες των εταίρων του έργου και να δημοσιευτεί. Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η δημιουργία 50 φύλλων πρακτικής εφαρμογής (Practical Adaptation Sheets) για την προσαρμογή του ψηφιακού υλικού στις ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες, καθώς και η εργαλειοθήκη (toolbox), μια βάση με εφαρμογές και χρήσιμα εργαλεία για τον ίδιο σκοπό. Επίσης, συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με τη δημιουργία της ιστοσελίδας του προγράμματος, όπου θα είναι διαθέσιμα και ελευθέρα προσβάσιμα όλα τα προϊόντα του προγράμματος. Κατά τη δεύτερη μέρα της συνάντησης οι εταίροι παρουσίασαν πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των δραστηριοτήτων για τις οποίες ο καθένας είναι υπεύθυνος.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την προσαρμογή ψηφιακού υλικού στις ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Κεντρικό άξονα όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος αποτελεί η συμπεριληπτική παιδαγωγική προσέγγιση μέσα από την προσαρμογή του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. 

Σημειώνεται ότι η στοχοθεσία του προγράμματος είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή εκπαίδευση καθώς και με τις οδηγίες και τους στόχους του ευρωπαϊκού πλαισίου για τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών σχετικά με την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και την εφαρμογή της συμπερίληψης.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here