Μέχρι πότε ισχύει το μέτρο – Ποιος από τους δύο γονείς λαμβάνει την άδεια – Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται 4ημερη άδεια – Πώς αμείβεται

Σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις χορηγείται άδεια στους εργαζόμενους γονείς λόγω νόσησης των παιδιών τους από κορωνοϊό, ενώ με πρόσφατη τροπολογία διευκρινίστηκε ότι οι αποδοχές των εργαζομένων για την 4η μέρα της άδειας θα καλύπτονται κατά 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις αλλαγές στο τελικό κείμενο σχετικά με την άδεια ασθένειας σε εργαζομένους ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό και τις διευκολύνσεις σε γονείς των οποίων τα τέκνα νοσούν όπως ψηφίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι εργαζόμενοι γονείς στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των παιδιών τους δικαιούνται άδεια έως 5 εργάσιμες μέρες, εφόσον δεν είναι δυνατή η παροχή της εργασίας τους εξ αποστάσεως (τηλεργασία).

Για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) των αποδοχών τους, το οποίο καταβάλλεται από τον εργοδότη και για την τέταρτη (4η) ημέρα λαμβάνουν το εκατό τοις εκατό (100%) των αποδοχών τους από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η πέμπτη (5η) μέρα αφαιρείται από οποιαδήποτε άδεια του εργαζομένου.

Με την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη διευκρινίστηκε ότι οι αποδοχές των εργαζομένων για την 4η μέρα θα καλύπτονται στο 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι στο 50% από τον ΕΦΚΑ.

Η χορήγηση της άδειας γίνεται με απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου (rapid ή pcr) χωρίς να απαιτείται ιατρική βεβαίωση.

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής, ενώ εάν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας. Η άδεια δεν μπορεί να χορηγηθεί όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποιαδήποτε άλλη άδεια.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Το μέτρο θα ισχύει έως τις 15 Απριλίου 2022 και μπορεί παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άδεια ειδικού σκοπού για κλείσιμο τμήματος σχολείου

Άδεια δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς και σε περίπτωση που κλείσει το σχολικό τμήμα που φοιτούν τα παιδιά τους λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού. Σημειώνεται ότι προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας στα σχολικά τμήματα σε περιπτωση υπέρβασης του 50% συν 1 στα κρούσματα μαθητών της ίδιας τάξης.

Σε αυτή την περίπτωση χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού η οποία καλύπτεται στο 100% και χορηγείται σε κυλιόμενα 4ημερα. Το τετραήμερο της συγκεκριμένης άδειας συνίσταται σε 2 ημέρες από τον εργοδότη, 1 ημέρα από το κράτος και 1 ημέρα από την άδεια του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι γονείς έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής τους άδειας, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών.

Πηγή: newmoney.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here