Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την «Κοινωνία του Gigabit, 2025» η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, προωθεί μέσω του προγράμματος WiFi for Europe (WiFi4EU) την ανάπτυξη δικτύων WiFi που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ. Πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια κλπ.).

Η δράση ξεκινάει στα μέσα Μαίου και θα διαρκέσει έως το 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 120 εκ. € και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν 6.000 – 8.000 δίκτυα WiFi σε όλη την Ευρώπη. Η χρηματοδότηση των δικαιούχων γίνεται με τη χορήγηση δελτίου (voucher) το οποίο εξαργυρώνεται από την ΕΕ, μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου.

Σχετική εικόναΔικαιούχοι είναι οι δήμοι της χώρας. Κάθε δήμος μπορεί να λάβει ένα μόνο δελτίο για όλη τη διάρκεια της δράσης, δηλαδή δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις (δήμοι που υπέβαλαν αίτηση αλλά δεν έλαβαν δελτίο, μπορούν να ξαναδοκιμάσουν σε περίπτωση επόμενης πρόσκλησης).

Για το τρέχον έτος η αξία του δελτίου είναι 15.000 € και καλύπτει το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης. Ο δικαιούχος αναλαμβάνει τα λειτουργικά έξοδα του δικτύου (μηνιαία συνδρομή σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο και συντήρηση εξοπλισμού).

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δελτίο WiFi4EU για τη μερική χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης αξίας· συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του δελτίου θα καλύπτονται από άλλους πόρους που θα εξασφαλίζει ο δήμος και θα αποδίδονται στον προμηθευτή. Το κάθε δελτίο θα πρέπει να εξαργυρωθεί εντός 18 μηνών από την απόκτησή του.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τους δήμους για σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης δημοσιεύτηκε σήμερα https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/76024/75333

Για τη χρήση της δικτυακής πύλης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό EU Login (μπορεί να αποκτηθεί εδώ: https://webgate.ec.europa.eu/cas/). Η πύλη αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί στις 20 Μαρτίου και πάνω από 17.000 δήμοι έχουν ήδη εγγραφεί. Η επιλογή θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή μεταξύ των κρατών μελών, κάθε χώρα θα λάβει τουλάχιστον 15 και το ανώτατο 95 κουπόνια. Πρόκειται για την πρώτη από συνολικά πέντε προσκλήσεις που θα δημοσιευτούν μέχρι το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-dorean-syndesimotita-wi-fi-gia-toys-eyropaioys..

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ([email protected] και [email protected]) αναγράφοντας «WiFi4EU» στο θέμα του e-mail και στα τηλέφωνα:  210 6508008 (Σοφία Παπαθανασοπούλου) και  210 6508235 (Ευστράτιος Κανέλλης).

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία WiFi4EU;

Το έργο WiFi4EU απευθύνεται στους πολίτες και στους επισκέπτες της ΕΕ, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν δωρεάν ασύρματη διαδικτυακή πρόσβαση (Wi-Fi) σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, στην ΕΕ. Η εγκατάσταση των σημείων πρόσβασης Wi-Fi μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον δήμο και την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi, χρησιμοποιώντας το δελτίο που παρέχει η ΕΕ.

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δελτίο WiFi4EU;

Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό σε φορείς του δημόσιου τομέα των κρατών μελών της ΕΕ, και της Νορβηγίας και Ισλανδίας, χωρών που συμμετέχουν στον ΕΟΧ. Για την πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, μόνον οι δήμοι (ή αντίστοιχος φορέας τοπικής διοίκησης) και οι ενώσεις δήμων μπορούν να υποβάλουν αίτηση εξ ονόματος των δήμων. Ο κατάλογος των οντοτήτων που είναι επιλέξιμες να υποβάλουν αίτηση συμφωνήθηκε με κάθε κράτος μέλος και θα διατίθεται στους δήμους ή τις ενώσεις δήμων προκειμένου να ανατρέχουν σε αυτόν και να ελέγχουν κατά πόσον είναι επιλέξιμοι/-ες για εγγραφή/υποβολή αίτησης.

Οι ενώσεις δήμων μπορούν να εγγράφουν περισσότερους του ενός δήμους, αλλά υποχρεούνται να υποβάλουν χωριστά την τελική επιγραμμική αίτηση για κάθε εγγεγραμμένο δήμο. Τα δελτία διατίθενται στους μεμονωμένους δήμους ως δικαιούχους.

Κάθε δήμος μπορεί να λάβει μόνο ένα δελτίο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρωτοβουλίας. Ως εκ τούτου, οι δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις, ενώ οι δήμοι που υπέβαλαν αίτηση και δεν έλαβαν δελτίο μπορούν να ξαναδοκιμάσουν σε περίπτωση επόμενης πρόσκλησης.

 1. Πώς μπορεί ένας δήμος να υποβάλει αίτηση;

Πρώτον, θα υπάρχει μια ειδική δικτυακή πύλη (διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) όπου οι δήμοι θα μπορούν να εγγράφονται πριν από την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, συμπληρώνοντας ένα απλό έντυπο εγγραφής. Για την εγγραφή κάθε δήμος θα πρέπει να διαθέτει λογαριασμό «EU login».

Η διαδικτυακή πύλη WiFi4EU θα παρέχει επίσης στους προμηθευτές τη δυνατότητα να εγγράφονται και να δηλώνουν πού μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους (δηλαδή σε ποιες χώρες και περιφέρειες), κατά τρόπο ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να συμβουλεύονται τον εν λόγω κατάλογο για ίδιους σκοπούς σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Δεύτερον, οι δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υποβολή») μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης.

 1. Ποιες πληροφορίες θα πρέπει να καταχωρίζονται πριν από την πρόσκληση;

Οι δήμοι θα μπορούν να εγγράφονται απευθείας στη δικτυακή πύλη παρέχοντας βασικές πληροφορίες που τους αφορούν. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Η διαδικασία εγγραφής θα είναι απλή, ώστε κάθε δήμος να μπορεί να υποβάλει αίτηση στη γλώσσα της επιλογής του, χωρίς να χρειάζεται τη μεσολάβηση τρίτου.

Οι δήμοι ΔΕΝ θα κληθούν να συμπεριλάβουν κάποιο τεχνικό έργο ή τεχνική τεκμηρίωση σχετικά με το προς εγκατάσταση δίκτυο Wi-Fi. Επίσης, ΔΕΝ θα χρειαστεί να ζητήσουν προκαταρκτική εκτίμηση κόστους από τον προμηθευτή, ώστε να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το δελτίο.

 1. Πότε θα ξεκινήσουν οι εγγραφές;

Η πύλη για τις εγγραφές θα ανοίξει τον Μάρτιο. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν 6 έως 8 εβδομάδες, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους δήμους να εγγραφούν πριν από την προκήρυξη της πρόσκλησης.

 1. Πότε πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την απόκτηση δελτίου;

Μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, οι εγγεγραμμένοι δήμοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση δελτίου στην ίδια πύλη. Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί παροχής δελτίου.

Η ημερομηνία της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί όταν θα ανοίξει η πύλη για τις εγγραφές, όπου θα υπάρχει και ρολόι με αντίστροφη μέτρηση.

 1. Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι του δελτίου;

Οι δήμοι θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησής τους, ΟΧΙ την ημερομηνία και ώρα εγγραφής τους). Στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης θα κατανεμηθούν τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα. Ο αριθμός των δελτίων ανά χώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 8 % του προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων.

 1. Ποια είναι η χρηματική αξία κάθε δελτίου;

Το δελτίο έχει αξία 15 000 EUR.

 1. Απέκτησα δελτίο. Τι γίνεται στη συνέχεια;

Ο δικαιούχος πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του σημείου πρόσβασης Wi-Fi εντός 1,5 ετών από την παροχή του δελτίου. Ως εκ τούτου, κατά το εν λόγω διάστημα, ο δικαιούχος μπορεί να ορίσει το οικείο έργο και να επιλέξει την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi που θα μπορέσει να ολοκληρώσει την εγκατάσταση.

Κάθε δικαιούχος αναθέτει σύμβαση σε προμηθευτή/ές της επιλογής του για την εγκατάσταση του ασύρματου εξοπλισμού (σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων). Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του δικαιούχου και του προμηθευτή του. Οι προμηθευτές μπορεί να εγγραφούν στην πύλη ανά πάσα στιγμή, αλλά πρέπει να το πράξουν το αργότερο όταν δικαιούχος έχει συνάψει με αυτούς σύμβαση προμήθειας.

Οι δικαιούχοι επιλέγουν τα «κέντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα σημεία πρόσβασης WiFi4EU. Τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi θα τοποθετούνται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ήδη ανάλογες προσφορές δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν επίσης να επιλέγουν ελεύθερα τον πάροχο διαδικτυακής πρόσβασης, ο οποίος μπορεί να είναι ο πάροχος Wi-Fi/η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi ή όχι. Η συνδρομή ευρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων θα πρέπει να εξασφαλίζει Διαδίκτυο υψηλής ποιότητας στους χρήστες και να αναλαμβάνεται από τον δικαιούχο για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

 1. Τι θα χρηματοδοτεί το δελτίο της ΕΕ;

Η ΕΕ θα χρηματοδοτεί τις δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων πρόσβασης Wi-Fi έως την αξία του δελτίου, ενώ ο δικαιούχος αναλαμβάνει να καταβάλλει τις δαπάνες συνδεσιμότητας (συνδρομή στο Διαδίκτυο), συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη.

Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών (όπως η εκπόνηση της συγγραφής υποχρεώσεων), δεν καλύπτονται από το δελτίο. Οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με την εγκατάσταση της απαραίτητης οπισθόζευξης για τη διαδικτυακή συνδεσιμότητα δεν καλύπτονται από το δελτίο. Οποιεσδήποτε δαπάνες για πρόσθετο εξοπλισμό που δεν αφορούν ειδικά τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi (σταθμοί φόρτισης, οδικός εξοπλισμός, κ.λπ.) δεν καλύπτονται από το δελτίο.

 1. Πώς εξοφλείται το δελτίο;

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το δελτίο μπορεί να εξοφληθεί σωστά, ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγραφεί στην πύλη WiFi4EU και να παράσχει τα στοιχεία του (υπεύθυνο επικοινωνίας, στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφικό πεδίο δραστηριοτήτων και στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού).

Τόσο ο προμηθευτής όσο και ο δικαιούχος θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι το τοπικό δίκτυο είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί. Αφού επαληθευτεί ότι το τοπικό δίκτυο όντως λειτουργεί (εξ αποστάσεως παρακολούθηση), ενεργοποιείται η πληρωμή.

Ο προμηθευτής θα μπορεί στη συνέχεια να εξοφλήσει το δελτίο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τυχόν υπόλοιπο που δεν καλύπτεται από την αξία του δελτίου ή την υπερβαίνει καταβάλλεται από τον δικαιούχο.

 1. Ο δήμος απέκτησε δελτίο. Για ποιο πράγμα είναι υπεύθυνος;

Η εγκατάσταση του σημείου πρόσβασης Wi-Fi πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το δελτίο. Οι δήμοι ή άλλοι δημόσιοι φορείς είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση της συνδρομής στο Διαδίκτυο και τη συντήρηση του εξοπλισμού, ώστε να προσφέρουν δωρεάν και υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα Wi-Fi στους πολίτες και στους επισκέπτες για τουλάχιστον 3 έτη.

Οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν την κοινή οπτική ταυτότητα που θα παρέχεται από την Επιτροπή και να συνδέονται με τα σχετικά επιγραμμικά εργαλεία.

 1. Μπορεί το έργο να είναι ευρύτερο από ό,τι χρηματοδοτείται μέσω του δελτίου;

Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το δελτίο WiFi4EU για τη μερική χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης αξίας· συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του δελτίου θα εμπίπτουν στη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ προμηθευτή και δικαιούχου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here