Ισχυρά παραμένουν για χιλιάδες υπερχρεωμένους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων τα κίνητρα για την «ακινητοποίηση» των οχημάτων τους, μέσω της παράδοσης των πινακίδων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια διαβίωσης και οι φόροι πολυτελούς διαβίωσης εξακολουθούν να επιβαρύνουν χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων με υπέρογκα ποσά τα οποία αδυνατούν να εξοφλήσουν, λόγω της εισοδηματικής αφαίμαξης που έχουν ήδη υποστεί τα τελευταία 8 χρόνια με την εφαρμογή των Μνημονίων.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, όσοι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων καταθέσουν τις πινακίδες των οχημάτων τους στις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2017, δηλώνοντας «ακινησία» θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας, τα τεκμήρια διαβίωσης και τον φόρο πολυτελείας για το έτος 2018.

Συγκεκριμένα, με την υποβολή δηλώσεων «ακινησίας» και την κατάθεση των πινακίδων στις Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 29-12-2017:

1) Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα με κινητήρες μέχρι 1.928 κυβικά εκατοστά θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2018.

2) Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν ΙΧ αυτοκίνητα κυβισμού άνω των 1928 κυβικών εκατοστών θα απαλλαγούν από την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους 2018. Επιπλέον, όσοι εξ’ αυτών κατέχουν αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ελλάδα από την 1η-1-2009 και μετά δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο πολυτελείας για το έτος 2018. Θα γλιτώσουν δηλαδή επιπλέον από την καταβολή ποσών που κυμαίνονται από 287 έως και πάνω από 4.000 ευρώ.

3) Οι κάτοχοι ΙΧ αυτοκινήτων ανεξαρτήτως κυβισμού θα γλιτώσουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης για το έτος 2018. Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν το 2019 δεν θα υπολογιστούν τεκμήρια διαβίωσης για τα ΙΧ αυτοκίνητά τους.

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Ο φορολογούμενος που ενδιαφέρεται να υποβάλει δήλωση «ακινησίας» και να καταθέσει τις πινακίδες του ΙΧ αυτοκινήτου του στη Δ.Ο.Υ. οφείλει να προσκομίσει:

α) την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
β) τις πινακίδες κυκλοφορίας
γ) φωτοτυπία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού του 2017 (του φορολογικού έτους 2016), από όπου πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
δ) απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2017
ε) αντίγραφο του εντύπου Ε9 από το οποίο προκύπτει ότι (ο φορολογούμενος) έχει ιδιόκτητη θέση στάθμευσης για να αφήσει το όχημά του. Αν το Ε9 δεν περιλαμβάνει θέση στάθμευσης θα πρέπει να προσκομιστεί μισθωτήριο συμβόλαιο για μια θέση πάρκινγκ. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι στον φορολογούμενο έχει παραχωρηθεί μια θέση στάθμευσης από κάποιο συγγενικό ή άλλο πρόσωπο.

στ) αστυνομική ταυτότητα ή σχετική εξουσιοδότηση σε περίπτωση που ο προσερχόμενος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μια αίτηση στην οποία θα αναγράψει τα ακόλουθα στοιχεία:

· Επώνυμο ή επωνυμία

· Όνομα

· Όνομα πατρός

· Επάγγελμα

· ΑΦΜ

· Διεύθυνση κατοικίας

· Αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου

· Είδος και χρήση (ΙΧ, επαγγελματικό κλπ)

· Τόπο ακινησίας

· Περιφέρεια αστυνομικού τμήματος

· Ημερομηνία έναρξης ακινησίας

· Λόγους που προκάλεσαν την ακινησία

Οι πινακίδες παραμένουν στην Δ.Ο.Υ. για διάστημα δύο ετών. Μετά από αυτό το χρονικό όριο οι πινακίδες καταστρέφονται.

Πάντως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, σε μια προσπάθειά της να περιορίσει το φαινόμενο των μαζικών “ακινητοποιήσεων” χιλιάδων αυτοκινήτων κάθε χρόνο είναι πολύ πιθανό να δώσει και μέσα στο 2018 τη δυνατότητα σε χιλιάδες φορολογούμενους που θα έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους να τα επανακυκλοφορήσουν για χρονικά διαστήματα από 1 μήνα έως και 9 μήνες, καταβάλλοντας μέρος μόνο των ετησίων τελών κυκλοφορίας. Τα ποσά που θα μπορούν να καταβάλουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα αντιστοιχούν, βεβαίως, σε χρονικά διαστήματα μεγαλύτερα αυτών στα οποία θα μπορούν οι φορολογούμενοι να επανακυκλοφορήσουν τα οχήματά τους. Για παράδειγμα, όποιοι θέλουν να άρουν την ακινησία και να επανακυκλοφορήσουν τα οχήματά τους μόνο για ένα μήνα μέσα στο 2018 θα κληθούν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε 2 μήνες! Όσοι θελήσουν να επανακυκλοφορήσουν τα οχήματά τους για 3 μήνες μέσα στο 2018 θα κληθούν να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε 4 μήνες, ενώ όσοι προτιμήσουν να κινήσουν τα οχήματά τους για το όποιο υπόλοιπο διάστημα απομένει μέχρι το τέλος του 2018 θα πρέπει να πληρώσουν τα τέλη που αναλογούν στο διάστημα αυτό προσαυξημένα κατά τα 2/12 των ετησίων τελών κυκλοφορίας!

Αναλυτικά, και για το έτος 2018, ενδέχεται να παρασχεθεί η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας ως εξής:
α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνός, καταβάλλοντας τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλοντας τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
γ) για άρση ακινησίας για το χρονικό διάστημα του έτους που απομένει από τη στιγμή της άρσης της ακινησίας και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλοντας τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31.12.2018 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας (σ.σ. η τελευταία αυτή επιλογή θα συμφέρει μόνο για άρση ακινησίας μετά τον Μάρτιο του 2018).

dikaiologitika.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here