Σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/4/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
 3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ».
 4. Έγκριση της αναλυτικής Διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 140.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών.
 5. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου:  «Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παράχθια περιοχή Αλιάκμονα».
 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών που αφορά την:  «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης – Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος Ορεστικό».
 7. Έγκριση επιτροπής παραλαβής των εργασιών:  «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης – Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο – Ποριά – Άργος Ορεστικό».
 8.   Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου:  «Συντήρηση τριώροφου κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας».
 9. Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αντικατάσταση παλιών σηματοδοτών στον κόμβο Πτολεμαΐδας και εργασίες συγχρονισμού με τους νέους σηματοδότες».
 10.   Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής καταστροφής άχρηστου εξοπλισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης.
 12. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για την υλοποίηση του έργου:  «Φιλοξενία Γερμανών Επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam trip)».
 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 19. Έγκριση δαπάνης.
 20. Έγκριση δαπάνης.
 21. Έγκριση δαπάνης.
 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 1ης Δεξιοτεχνίας Φλώρινας της Αυτοκινητιστικής Λέσχης Πτολεμαΐδας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Μαΐου στη Φλώρινα.
 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Χορεύοντας στο ευθύγραμμο ή στο καμπύλο μονοπάτι», της Σχολής Καλών Τεχνών Φλώρινας και του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Άρης» Ατραπού, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2018 στην πόλη της Φλώρινας.
 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση της διημερίδας με θέμα:  «Αλισάχνες – Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης, για το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα» του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 18 – 19 Μαΐου 2018.
 25. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) και φαξ, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2018.
 26. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη».
 27. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφκρειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 28. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018-2019-2020-2021.
 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πιγκάλ WC, Π.Ε.Γρεβενών.
 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τριών (3) αφυγραντήρων, Π.Ε.Γρεβενών.
 32. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών στο εξωτερικό και έγκριση δαπανών Οδοιπορικών εκτός έδρας αποζημίωσης και φιλοξενίας.
 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.
 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.
 35. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε.Γρεβενών.
 36. Έγκρισης ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π Ε Γρεβενών.
 37. Έγκριση ανάκλησης δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών.
 38. Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – νέα έργα 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 39. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.
 40. Έγκρισης ορισμού δικηγόρου και της σχετικής δαπάνης για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π Ε Γρεβενών.
 41. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρολοκουρτίνας ηλιοσκίασης για τις ανάγκες γραφείου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς .
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 44. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων έτους 2018, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών για έργα εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α).
 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός – Βυθός – Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ.+0.00 έως Χ.Θ.+3.000».
 47. Έγκριση δαπάνης.
 48. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
 49. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 51. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 6/19-4-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίου μεταφοράς μαθήτριας χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 52. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ.
 53. Έγκριση  παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.
 54. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 8/2018.
 55. Έγκριση «ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)».
 56. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την έκδοση εκτυπωτικού υλικού, αφισών και την παροχή ηχητικής κάλυψης στην εκδήλωση μνήμης και τιμής «77η επέτειος της μάχης της Κρήτης», του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας.
 57. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Ορων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Προϋπολογισμός: 127.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 58. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανάπλαση «ΚΑΤ’ NO ΠΗΓΑΔΙ» στην Μηλιά Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 14.325,00 € (με Φ.Π.Α.).
 59. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη-Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών». Προϋπολογισμός: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 60. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ, Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 19.500,00 € (με Φ.Π.Α.).
 61. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης». Προϋπολογισμός: 24.764,77 € (με Φ.Π.Α.).
 62. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης».Προϋπολογισμός: 6.578,55 € (με Φ.Π.Α.).
 63. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντηρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου-Καταφυγίου». Προϋπολογισμός 340.000 00 € (με Φ Π Α.).
 64. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής». Προϋπολογισμός: 193.500,00 € (με Φ.Π.Α.).
 65. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια έντυπου υλικού (πανό και αφίσες) στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 66. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης (19 & 20 Μαΐου) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 67. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια  ειδών εστίασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 68. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια και αντικατάσταση κεντρικού κινητήρα (γνήσιο ανταλλακτικό DAIMLER) του υπηρεσιακού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 της Π.Ε. Καστοριάς.
 69. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την φιλοξενία του Περιφερειακού Γυμνασίου Ξυλοφάγου ενόψει της αδελφοποίησης του με το 5° Γυμνάσιο Κοζάνης.
 70. Έγκριση Δαπάνης, για τη φιλοξενία των Αρχηγών του Πυροσβεστικού Σώματος ,ενόψει της  Κοινής Βαλκανικής Άσκησης Ελλάδας-Αλβανίας-Σκοπίων-Βουλγαρίας.
 71. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια προμήθεια μεταλλίων & κυπέλλων (320 τμχ. +50 τμχ. αντίστοιχα) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλονικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 72. Έγκριση – Διάθεση πίστωσης.
 73. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Μαΐου 2018.
 74. Έγκριση δαπανών.
 75. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το φεστιβάλ για την  Παγκόσμια ημέρα μοτοσυκλέτας στις 12 Μαΐου 2018.
 76. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το 12ο Αντάμωμα Παιδικών και Εφηβικών Χορευτικών Συγκροτημάτων, στις 29 Απριλίου 2018.
 77. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την 43η Διεθνή   Έκθεση Γούνας Καστοριάς, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, από 3  έως 6 Μαΐου 2018.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here